Trắc nghiệm tiếng Việt 4

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm tiếng Việt lớp 4. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem tiếng Việt 4 KhoaHoc

TIẾNG VIỆT 4 TẬP 1

Trắc nghiệm tuần 1: Thương người như thể thương thân

Trắc nghiệm tuần 2: Thương người như thể thương thân

Trắc nghiệm tuần 3: Thương người như thể thương thân

Trắc nghiệm tuần 4: Măng mọc thẳng

Trắc nghiệm tuần 5: Măng mọc thẳng

Trắc nghiệm tuần 6: Măng mọc thẳng

Trắc nghiệm tuần 7: Trên đôi cánh ước mơ

Trắc nghiệm tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ

Trắc nghiệm tuần 9: Trên đôi cánh ước mơ

Trắc nghiệm tuần 10: Ôn tập giữa học kì 1

Trắc nghiệm tuần 11: Có chí thì nên

Trắc nghiệm tuần 12: Có chí thì nên

Trắc nghiệm tuần 13: Có chí thì nên

Trắc nghiệm tuần 14: Tiếng sáo diều

Trắc nghiệm tuần 15: Tiếng sáo diều

Trắc nghiệm tuần 16: Tiếng sáo diều

Trắc nghiệm tuần 17: Tiếng sáo diều

Trắc nghiệm tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1

TIẾNG VIỆT 4 TẬP 2

Trắc nghiệm tuần 19: Người ta là hoa đất

Trắc nghiệm tuần 20: Người ta là hoa đất

Trắc nghiệm tuần 21: Người ta là hoa đất

Trắc nghiệm tuần 22: Vẻ đẹp muôn màu

Trắc nghiệm tuần 23: Vẻ đẹp muôn màu

Trắc nghiệm tuần 24: Vẻ đẹp muôn màu

Trắc nghiệm tuần 25: Những người quả cảm

Trắc nghiệm tuần 26: Những người quả cảm

Trắc nghiệm tuần 27: Những người quả cảm

Trắc nghiệm tuần 28: Ôn tập giữa học kì 2

Trắc nghiệm tuần 29: Khám phá thế giới

Trắc nghiệm tuần 30: Khám phá thế giới

Trắc nghiệm tuần 31: Khám phá thế giới

Trắc nghiệm tuần 32: Tình yêu cuộc sống

Trắc nghiệm tuần 33: Tình yêu cuộc sống

Trắc nghiệm tuần 34: Tình yêu cuộc sống

Trắc nghiệm tuần 35: Ôn tập cuối kì 2

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4