Từ vựng unit 10: Where were you yesterday? (tiếng anh 4)

  • 1 Đánh giá

Từ vững unit 10: Where were you yesterday? Tổng hợp những từ vựng quan trọng có trong bài kèm theo phần phiên âm, nghĩa, hình ảnh và file âm thanh. Hi vọng, giúp các em ghi nhớ từ vững nhanh hơn và dễ dàng hơn. Chúng ta cùng bắt đầu.

  • Beach [bi:t∫]: bãi biển
  • Homework ['houmwə:k]: bài tập về nhà
  • Radio ['reidiou]: đài
  • Flower ['flauə]: hoa
  • Dish [di∫]: món ăn
  • Home [houm]: nhà
  • Wash [wɔ∫]: rửa
  • Library ['laibrəri]: thư viện

Tiếng anh

nghĩa

Beach [bi:t∫]

Bãi biển

Dish [di∫]

Món ăn

Flower ['flauə]

Hoa

Home [houm]

Nhà

Homework ['houmwə:k]

Bài tập về nhà

Library ['laibrəri]

Thư viện

Radio ['reidiou]

Đài

Wash [wɔ∫]

Rửa

Yesterday ['jestədi]

Hôm qua

At home

Ở nhà

Last night

Tối hôm qua

Last week

Tuần trước

Weekend

Cuối tuần


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021