Tiếng Anh 4, giải bài tập tiếng anh 4 kì 1 chi tiết, dễ hiểu

  • 1 Đánh giá

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4 kì 1 dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 4 kì 1.

Unit 1: Nice to see you again

Unit 2: I'm from Japan

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When's your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Unit 6: Where's your school?

Unit 7: What do like doing?

Unit 8: What subjects do you have to day?

Unit 9: What are they doing?

Unit 10: Where were you yesterday?


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021