Unit 1: Nice to see you again Lesson 3

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là phần Lesson 3 của Unit 1: Nice to see you again (Rất vui được gặp lại bạn) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 4 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn

 • 1. Listen and repeat

 • 3. Let's chant

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

 • l . Ví dụ: Linda. "Hello, Linda."
 • n . Ví dụ: night. "Good night."

Hello, Linda. (Xin chào, Linda.)

Good night. (Chúc ngủ ngon.)

2. Listen and circle. Then write and say aloud. (Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

 1. B
 2. B
 3. B
 4. A

Audio script – Nội dung bài nghe:

 1. Hello. I'm Nam.
 2. I'm from England.
 3. Hello. My name's Linda.
 4. Good night.

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

Hello, friends! (Xin chào các bạn!)

Hello. I'm Linda.

I'm from England.

Nice to meet you, Linda.

 • Xin chào. Mình là Linda.
 • Mình đến từ nước Anh.
 • Rất vui được gặp bạn, Linda.

Hello. I'm Nam.

I'm from Viet Nam.

Nice to meet you, Nam.

 • Xin chào. Mình là Nam.
 • Mình đến từ nước Việt Nam.
 • Rất vui được gặp bạn, Nam.

Hello, Linda.

Hello, Nam.

We're friends,

 • Xin chào, Linda.
 • Xin chào, Nam.
 • Chúng ta là bạn.

4. Read and answer. (Đọc và trả lời.)

STUDENT’S CARD (THẺ HỌC SINH)

 1. Name: Do Thuy Hoa (Tên: Đỗ Thúy Hoa)
 2. Hometown: Ha Noi, Viet Nam (Quê quán: Hà Nội, Việt Nam)
 3. School: Nguyen Du Primary School (Trường: Trường Tiểu học Nguyễn Du)
 4. Class: 4A (Lớp: 4A)

STUDENT’S CARD (THẺ HỌC SINH)

 1. Name: Tony Jones (Tên: Tony Jones)
 2. Hometown: Sydney, Australia (Quê quán: Sydney, Úc)
 3. School: Nguyen Du Primary School (Trường: Trường Tiểu học Nguyễn Du)
 4. Class: 4A (Lớp: 4A)
 • 1. What is the girl's name? (Tên của cô gái là gì?)
  => The girl's name is Do Thuy Hoa. (Cô gái tên là Đỗ Thúy Hoa.)
 • 2. Where is she from? (Cô ấy đến từ đâu?)
  => She is from Ha Noi, Viet Nam. (Cô ấy đến từ Hà Nội, Việt Nam.)
 • 3. What is the boy's name? (Tên của chàng trai là gì?)
  => The boy's name is Tony Jones. (Chàng trai tên là Tony Jones.)
 • 4. Where is he from? (Cậu ấy từ đâu đến?)
  => He is from Sydney, Australia. (Cậu ấy đến từ Sydney, Úc.)

5. Write about you. (Viết về em.)

 1. My name is Do Ngoc Phuong Trinh.
 2. I am from Ho Chi Minh City, Viet Nam.
 3. My school is Ngoe Hoi Primary School.

Hướng dẫn dịch:

 1. Tên tôi là Đỗ Ngọc Phương Trinh.
 2. Tôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 3. Trường tôi là Trường Tiểu học Ngọc Hồi.

6. Project. (Dự án.)

Các em sẽ làm dự án là một chiếc thẻ học sinh của chính mình. Các em có thể tham khảo chiếc thẻ học sinh ở trong phần 4 hoặc tham khảo một số thẻ học sinh mà thực tế các em có. Vẽ và điền đầy đủ thông tin về một chiếc thẻ học sinh theo mẫu. Sau đó trình bày cho giáo viên và các bạn trong lớp về chiếc thẻ của mình làm.

Làm một tấm thẻ của chính mình. Sau đó nhìn vào thẻ của bạn học và nói cho giáo viên về cậu ấy/cô ấy.

 1. Name: Do Ngoc Phuong Trinh (Tên: Đỗ Ngọc Phương Trinh)
 2. Hometown: Ho Chi Minh City, Viet Nam (Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)
 3. School: Ngoc Hoi Primary School (Trường: Trường Tiểu học Ngọc Hồi)
 4. Class: 4B (Lớp: 4B)

 • 33 lượt xem