Vật lý 6: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 5)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 6 (Phần 5). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a. Chất ...... nở vì nhiệt nhiều hơn chất ..... ; chất ..... nở vì nhiệt nhiều hơn chất ....

b. Nhiệt độ 0º C trong nhiệt giai ........... tương ứng với nhiệt độ .......... trong nhiệt giai Farenhai.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2:

a. Thế nào là sự bay hơi ? Thế nào là sự ngưng tụ ?

b. Sự nóng chảy là gì ? sự đông đặc là gì ? Đặc điểm chung của sự nóng chảy và sự đông đặc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3:

a) Nói khối lượng riêng của nhôm là 2700 có nghĩa là gì ?

b) Một quả cầu bằng nhôm có thể tích là 50 . Tính khối lượng và trọng lượng của quả cầu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4:

Hình vẽ cho biết đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất:

Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 5) Vật lý 6

a) Đường biểu diễn là của chất nào? Vì sao em biết?

b) Từ phút thứ 5 đến phút thứ 15 chất này tồn tại ở thể gì?

c) Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của chất này như thế nào và bằng bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021