Viết đoạn văn (khoảng 6 – 8 câu) theo chủ đề tự chọn, ...

  • 1 Đánh giá

3. Viết đoạn văn (khoảng 6 – 8 câu) theo chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng các kiểu câu phân theo mục đích nói.

Bài làm:

Nếu ai đó hỏi tôi rằng: Tình cảm nào trên đời là cao cả và thiêng liêng nhất? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: đó là tình mẹ. Người mẹ không chỉ mang nặng đẻ đau mà con hi sinh cả cuộc đời cho những đứa con của mình. Tình mẫu tử có một sức mạnh hơn bất kì một sức mạnh nào khác, nó nâng đỡ và giúp con người vượt qua những cám dỗ, trở ngại trong cuộc sống. Ôi chao! Tình mẫu tử thật thiêng liêng và bất diệt. Trong tất cả kì quan của thế giới, không có kì quan nào đẹp hơn trái tim của người mẹ. Người may mắn nhất là người còn có mẹ ở bên. Vì vậy, đừng bao giờ làm điều gì khiến cho mẹ phải buồn, phải khóc.

Câu nghi vấn: Tình cảm nào trên đời là cao cả và thiêng liêng nhất?

Câu cảm thán: Ôi chao!

Câu phủ định: Trong tất cả kì quan của thế giới, không có kì quan nào đẹp hơn trái tim của người mẹ.

Câu trần thuật: Người may mắn nhất là người còn có mẹ ở bên.

Câu cầu khiến: Vì vậy, đừng bao giờ làm điều gì khiến cho mẹ phải buồn, phải khóc.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2