Viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật truyện Cô bé bán diêm hoặc về đoạn kết của truyện

Nội dung
  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật truyện Cô bé bán diêm hoặc về đoạn kết của truyện

Bài làm:

Tham khảo: Tại đây (https://tech12h.com/de-bai/phat-bieu-nhung-cam-nghi-cua-em-ve-truyen-co-be-ban-diem-noi-chung-va-ve-doan-ket-cua-truyen)

Chủ đề liên quan