Viết lại một số câu nói thú vị của các bạn trong lớp hoặc thầy cô dạy lớp em và kèm theo tên người nói.

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 10: Xây dựng từ điển giao tiếp của lớp

Viết lại một số câu nói thú vị của các bạn trong lớp hoặc thầy cô dạy lớp em và kèm theo tên người nói.

Bài làm:

Học sinh tự ghi lại câu nói của bạn trong lớp hoặc thầy cô lớp mình

  • 137 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm SBT hđ trải nghiệm 6 chân trời, giải SBT hướng nghiệp 6, bài tập hđ trải nghiệm 6 CTST