Viết thông điệp để thức tỉnh ý thức của cộng đồng về "Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu."

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 8: Làm tờ rơi

Viết thông điệp để thức tỉnh ý thức của cộng đồng về "Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu."

Bài làm:

Học sinh tự làm tờ rơi theo gợi ý:

- Những số điện thoại cầu thiết trong trường hợp khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra (công an, cấp cứu, phòng cháy chữa cháy...}

- Các biện pháp tự báo vệ kh có thiên toi xảy ra:

- Tuyên truyền thực hiện các việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu.

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm SBT hđ trải nghiệm 6 chân trời, giải SBT hướng nghiệp 6, bài tập hđ trải nghiệm 6 CTST