Viết vào phiếu học tập một sô tên người, tên địa lí mà em biết

  • 1 Đánh giá

5. Viết vào phiếu học tập một sô tên người, tên địa lí mà em biết

a. Tên người:

Tên một bạn nam trong lớp em

Tên một bạn nữ trong lớp em

Tên một anh hùng nhỏ tuổi trong lịch sử nước ta

b. Tên địa lí:

Tên một dòng sông (hoặc hồ, núi, đèo)

Tên một xã (hoặc phường)

Bài làm:

a. Tên người:

Tên một bạn nam trong lớp em

Tên một bạn nữ trong lớp em

Tên một anh hùng nhỏ tuổi trong lịch sử nước ta

bạn Nguyễn Ngọc Minh

bạn Trần Thái Bảo Ngọc

anh hùng nhỏ tuổi: Kim Đồng

b. Tên địa lí:

Tên một dòng sông (hoặc hồ, núi, đèo)

Tên một xã (hoặc phường)

Tên sông: Cửu Long, Thu Bồn, Trường Giang...

xã Ngọc Sơn hoặc phường Dịch Vọng Hậu

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2