Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào ba nhóm: động từ, tính từ, quan hệ từ. Ghi kết quả vào bảng nhóm theo mẫu

  • 1 Đánh giá

2. Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào ba nhóm: động từ, tính từ, quan hệ từ. Ghi kết quả vào bảng nhóm theo mẫu:

Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang. Hai tay Nguyên vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi. Qua ánh đèn ngoài đường hắt vào, tôi thấy ở khóe mắt nó hai giọt lệ lớn sắp sửa lăn xuống má. Tự nhiên, nước mắt tôi trào ra. Cũng giờ này năm ngoái, tôi còn đón giao thừa với ba ở bệnh viện. Năm nay ba bỏ con một mình ba ơi !

Động từTính từQuan hệ từ
M. trả lời,....vời vợi,....qua,....

Bài làm:

Động từTính từQuan hệ từ
trả lời, nhìn, vịn, hắt, thấy, lăn, trào, đón, bỏxa vời vợi, lớnqua , ở, với

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021