Đáp án đề số 15 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: C. 492

Câu 2:

Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là: (5 : 8) x 100% = 62,5%

=> Đáp án đúng là: C. 62,5%

Câu 3: D.

Câu 4:

Ta có 5 tạ 5kg = 5 tạ + 0,05 tạ = 5,05 tạ

=> Đáp án đúng là: A. 5,05

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

a.

12 + = $\frac{5}{6}$ x 42

12 + = 35

= 35 - 12

= 23

b.

25 - = $\frac{3}{8}$ x 40

25 - = 15

= 25 - 15

= 10

Câu 6:

a. 2,75 kg = 2750g b. 2ha 7 < 2,07 ha

c.4m 6cm < 4,6m d.102 tấn 775kg > 102,75 tấn

Câu 7:

Số ngày để 1 người ăn hết số gạo đó là: 15 x 12 = 180 (người)

Số người thực tế ăn hết số gạo đó trong 4 ngày là: 180 : 4 = 45 (người)

Đáp số: 45 người

Câu 8:

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: x 43,5 = 29 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 29 x 43,5 = 1261,5 ()

Phần diện tích dùng làm nhà là: 20% x 1261,5 = 252,3 ()

Phần diện tích còn lại là: 1261,5 - 252,3 = 1009,2 ()

Đáp số: 1009,2

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021