Đáp án đề số 6 kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A. 64,18

Câu 2:

Ta có 3kg 3g = 3000kg +0,003kg = 3,003 kg

=> Đáp án đúng là :C. 3,003

Câu 3: B. Phần trăm

Câu 4: C.

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

a. Ta có

=>

b. Ta có 1kg 9dag = 1000g + 90g = 1090g

1hg 898g = 100g + 898g = 998g

=> 1kg 9dag > 1hg 898g

Câu 6:

Các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn là: 34,075; 34,175; 34,257; 37,303.

Câu 7:

a.

b.

c.

d.

Câu 8:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 12 = 8(m)

Diện tích hình chữ nhật là: 12 8 = 96 ($m^{2}$)

Đáp số: 96

Câu 9:

Ta có tổng số bi của An, Lan và Hùng là 120 viên mà số bi của An bằng số bi của Lan và Hùng suy ra số bi của An bằng $\frac{1}{3}$ số bi của cả 3 bạn.

Số bi của An là: 120 = 40 (viên)

Số bi còn lại là: 120 - 40 = 80 (viên)

Gọi số bi của Lan là x (viên) thì số bi của Hùng là x+10 (viên)

Ta có phép tính : x + (x+10) = 80 => 2x+10 = 80 => 2x = 70 => x=35

Số Bi của Hùng là: 35 + 10 = 45(viên)

Đáp số: số bi của An 40 viên

số bi của Lan 35 viên

số bi của Hùng 45 viên

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021