Đề 12: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 12: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Đề 12: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0.5 điểm) Phần nguyên của số 23,683 là:

A. 23

B. 683

C. 0,683

D. 23,6

Câu 2: (0,5 điểm) Chuyển phân số ra số thập phân ta được:

A. 0,03

B. 0,3

C. 0,003

D. 3.03

Câu 3: (0,5 diểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 tấn 1 tạ=... kg

A. 41

B. 410

C. 4100

D. 4,1

Câu 4: (0,5 điểm) Chữ số 7 trong số 3,781 có giá trị là:

A. Hàng đơn vị

B. Hàng phần trăm

C. Hàng phần mười

D. Hàng phần nghìn

Phần 2: Tự luận ( 8 điểm)

Câu 5: (2 điểm) Tính

a.

b.

c.

d.

Câu 6: (1 điểm) Viết các số sau

a. Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm:

b. Bảy chục, hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm:

Câu 7: (1 điểm) Tìm

Câu 8: (2 điểm) Một cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Câu 9: (2 điểm) Biết chiều dài một mảnh đất hình chữ nhật là 10m, chiều dài hơn chiều rộng 7m. Diện tích hình chữ nhật đó là :

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021