Đề 13: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 13: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Đề 12: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 9 trong số 67,93 có giá trị là:

A.

B.

C.

D.

Câu 2: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 7km 8dam =... m

A. 701

B. 710

C. 7010

D. 7100

Câu 3: (0,5 điểm) Số bao gồm mười đơn vị, năm phần mười và tám phần nghìn được viết là:

A. 10,58

B. 0,1058

C. 10,508

D. 10,085

Câu 4: (0,5 điểm) Viết số 7,15 dưới dạng phân số thập phân:

A.

B.

C.

D.

Phần 2: Tự luận ( 8 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Viết các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn: 71,628; 71,286; 71,826; 71;682; 71,268.

Câu 6: (2 điểm) Tính

a.

b.

Câu 7: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 41hm 3 dam = ... dm

b. 7kg 12 yến = ... tấn

Câu 8: (2 điểm) Tính diện tích hình vuông biết chu vi của hình vuông là 36m.

Câu 9: (2 điểm) Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 12 người ăn trong 20 ngày. Nay có 2 người chuyển đi nơi khác thì số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiều ngày? (Mức ăn của mỗi người là như nhau)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021