Đáp án đề số 4 kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: C. 0,621

Câu 2:

Ta có : 23 tấn 5kg = 23 tấn + 0,005 tấn = 23,005 tấn

=> Đáp án đúng là: C. 23,005

Câu 3:

Hỗn số = 5 + 0,2 = 5,2

=> Đáp án đúng là: A. 5,2

Câu 4: D. 4,274

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

a.

b.

c.

d.

Câu 6:

a. 41,44 .< 42,44 b. 37,21 > 32,424

c. 264,42 < 765,6 d. 426,32 > 42,278

Câu 7:

Sau một năm số dân của thành phố tăng thêm số người là: (90000 : 1000) x 100 = 9000 (người)

Số dân của thành phố sau một năm là: 90000 + 9000 = 99000 (người)

Đáp số: 99000 người

Câu 8:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 12 x = 4(m)

Diện tích của bức tường hình chữ nhật là: 12 x 4 = 48 ()

Số sơn nước cần dùng là: 48 x 500 = 24000 (g)

Đổi 24000g = 24 kg

Đáp số: 24kg

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021