Đề 13: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 13: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Đề 13: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Số 5107/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 51,7 B. 51,07 C. 51,007 D. 51,0007

Câu 2: (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:
A. 3,505 B. 3,050 C. 3,005 D. 3,05

Câu 3: (0,5 điểm) Tìm một số biết 20 % của nó là 16. Số đó là :
A. 0,8 B. 8 C. 80 D. 800

Câu 4: (0,5 điểm) Phân số bé hơn 1là:

A. B. $\frac{16}{15}$

C. D. $\frac{9}{4}$

Câu 5: (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm 15 tấn 6kg = … tấn

A. 1,56 B. 15,6 C. 15,06 D. 15,006

Câu 6: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :2,175 tấn + 1912 kg + 20,25 tạ = … yến.

A. 6,112 B. 61,12

C. 611,2 D. 6112

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a.48,5+8,35=132 [...] b.8,35+48,5=56,85 [...]

c.37+25,18=62,18 [...] d.25,18+37=25,55 [...]

Câu 8: ( 2 điểm) Cho ba chữ số 4,5,6:

a) Hãy viết tất cả các số thập phân có 3 chữ số khác nhau.

b) Tính tổng các số viết được ở câu a) bằng cách thuận tiện nhất.

Câu 9: (1 điểm) May 3 bộ quần áo như nhau hết 12m vải. Hỏi muốn may 9 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

Câu 10: (2 điểm) Một mảnh đất hình tam giác có chiều cao 3m, cạnh đáy hơn chiều cao 5m. Sau đó người ta mở rộng mảnh đất bằng cách tăng cạnh đáy lên 3m và chiều cao lên 4m. Tìm diện tích mới của mảnh đất hình tam giác này.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021