Đề thi giữa kì, cuối kì môn toán lớp 5

Tuyển tập, sưu tầm những đề thi giữa kì và cuối kì môn toán lớp 5 mới nhất, sát chương trình nhất. Hi vọng rằng, các bạn học sinh lớp 5 có thêm tài liệu để ôn luyện để làm bài thi tốt nhất.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ - TOÁN 5 TẬP 1

Đề 1: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Đề 2: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Đề 3: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Đề 4: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Đề 5: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Đề 6: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Đề 7: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Đề 8: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Đề 9: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Đề 10: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ - TOÁN 5 TẬP 1

Đề 1: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 2: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 3: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 4: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 5: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 6: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 7: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 8: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 9: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 10: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 11: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 12: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 13: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 14: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Đề 15: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5