Đề 1: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 1: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 5 CUỐI KÌ I

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Trong các số thập phân 42,538; 41,83 ; 42,358; 41,538 số thập phân lớn nhất là:

A. 42,538 B. 41,835 C. 42,358 D. 41,538

Câu 2: (0,5 điểm) Mua 12 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy mua 30 quyển vở như thế hết số tiền là:

A. 600000 đ B. 60000 đ C. 6000 đ D. 600 đ

Câu 3: (0,5 điểm) Chuyển đổi số thập phân 3, 03 thành hỗn số là:

A. B. $3\frac{3}{100}$ C. $3\frac{3}{1000}$ D.

Câu 4: (0,5 điểm) Chuyển đổi đơn vị đo độ dài 1 m 53 cm thành hỗn số.

A. m B. $1\frac{53}{100}$m C. $1\frac{53}{1000}$m D. $1\frac{530}{1000}$m

Câu 5: (0,5 điểm) Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng số nào?

A. Hàng nghìn B. Hàng phần trăm C. Hàng phần mười D. Hàng phần nghìn

Câu 6: (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 627m2 = ha

A. 627ha B. 0, 0627ha C. 6,027ha D.6,27 ha

Phần 2 : Tự luận ( 7 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Tính:

a. 48 : 4 b. 1,2 x 4

c. - $\frac{1}{6}$ d. 2 - $\frac{5}{4}$

Câu 8 : ( 1 điểm) Tìm x:

a)

b)

Câu 9: ( 2 điểm) Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó?

Câu 10: (2 điểm) Một thùng gạo có 540,5kg gạo . Người ta lấy ra số gạo trong thùng. Số gạo còn lại được chia đều vào 9 bao . Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021