Giải đề thi cuối kì II lớp 5 (Đề 4)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Câu 1.

a) số lớn nhất: 67

b) Số bé nhất: 12

Câu 2:

25 + 0 = 25

45 – 12 = 33

12 + 23 = 35

89 – 34 = 55

Câu 3: Mỗi câu đặt tính đúng được điểm tối đa

Câu 4:

a) MN = 10 cm

b)

Câu 5:

Số quyển vở bạn Vĩ có là :

15 - 3 = 12 (quyển vở )

Đáp số: 12 quyển vở

Câu 6:

Số mét vải cả ngày cửa hàng bán là :

45 - 12 = 57 (m vải)

Đáp số: 57 m vải

Câu 7:

Có 1 hình vuông; có 5 hình tam giác

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021