Đáp án đề số 5 kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Cau 1: B. 3,87

Câu 2:

Ta có 7 12 $cm ^{2}$ = 7 + 0,0012 = 7,0012

=> Đáp án đúng là : C. 7,0012

Câu 3: D. Hàng phần nghìn

Câu 4:

Hỗn số

=> Đáp án đúng là: C.

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

a. Số tự nhiên thuộc 0,4 < < 2,4 là: 1 ; 2

b. Số tự nhiên thuộc 67,14 < < 70,61 là: 68; 69; 70.

Câu 6:

a.

b.

c.

d.

Câu 7:

Trong một ngày 7 con cá sấu ăn hết số kg thịt là: 7 x 8 = 56(kg)

Số kg thịt để nuôi 7 con cá sấu trong 60 ngày là: 56 x 60 = 3360 (kg)

Đáp số: 3360 kg

Câu 8:

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 24 x = 16(m)

Sau khi tăng lên 4m thì chiều dài mới của mảnh đất là: 24 + 4 = 28(m)

Chiều rộng mới của mảnh đất là: 16 + 1 = 17 (m)

Diện tích mới của mảnh đất hình chữ nhật là: 17 x 28 = 476 ()

Đáp số: 476

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021