Đề 6: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 6: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 5 CUỐI KÌ I

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834 B. 0,834 C. 8,34 D. 83,4

Câu 2: (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống số thích hợp 2m2 3cm2 = ………….m2

A. 2,003 B. 2,0003 C. 20,03 D. 20,003

Câu 3: (0,5 điểm) Tỉ số phần trăm của 8 và 25 là:

A.0,32% B. 32% C. 320% D. 0,032%

Câu 4: (0,5 điểm) Phép tính 5 : có kết quả là:

A. B.10 C.$\frac{5}{2}$ D. $\frac{2}{5}$

Câu 5: (0,5 điểm) Số lớn nhất trong các số: 4,693 ; 4,963; 4,639; 4,369 là:

A. 4,693 B. 4, 639 C. 4,963 D. 4,396

Câu 6: (0,5 điểm) Số 0,08 đọc là:

A. Không phẩy tám C. Không phẩy không tám

B.Không phẩy không không tám D. Không không tám

Phần 2: Tự luận ( 7 điểm)

Câu 7: ( 2 điểm) Tính

a. 12% của 250 tạ b. 65% của 0,76ha

c. 0,5 % của 246 d.9% của 250 m

Câu 8: (1 điểm) Tìm biết:

a. 0,25 = 12,65 - 3 b. $x$ : $\frac{1}{2}$ = 6,5 + 5,3

Câu 9: ( 2 điểm) Một cửa hàng bỏ ra 15.000.000 đồng tiền vốn để kinh doanh. Biết cửa hàng đó đã thu được tiền lãi bằng 20% tiền vốn. Tính số tiền lãi?

Câu 10: ( 2 điểm) Cho hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 13,5m và chiều rộng 10,2m. Tính diện tích tam giác EPQ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 38 lượt xem