Đề 4: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 4: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 5 CUỐI KÌ I

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) 20% của 520 bằng:

A. 410 B. 140 C. 401 D. 104

Câu 2: (0,5 điểm) Số thập phân có mười bảy đơn vị, năm phần trăm, ba phần nghìn được viết là:

A. 17,53 B. 17,053 C. 17,530 D. 17, 503

Câu 3: (0,5 điểm ) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 3m, chiều cao 24dm là:

A. 72m2 B.7,2m2 C. 3,6m2 D. 54 m2

Câu 4: (0,5 điểm) Tỉ số phần trăm của 17 và 25 là:

A. 6,8 % B. 0,68% C. 68% D. 680%

Câu 5: (0,5 điểm) Trong các số đo dưới đây , số nào bằng 22,06km?

A.22km 60dm B. 22km 60m C. 22,006m D. 22006m

Câu 6: (0,5 điểm) Phép tính (45,6 : 12) - 2,03 có kết quả là:

A. 1,77 B. 24,1 C. 36,97 D. 4,06.

Phần 2: Tự luận ( 7 điểm)

Câu 7: ( 1 điểm) Điền vào chỗ chấm thích hợp:

a.12 tấn 23kg = ….kg b. 7kg 21g = ….g

c. 500 = ...$dam^{2}$ d. 1$dam^{2} 5m^{2}$ = ...

Câu 8: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 2,5 x 7 b. 4,18 x 5

c. 82,463 +613,29 d. 782,13 - 4,871

Câu 9: ( 2 điểm) Hai lớp 5A và 5B mua nước đóng chai để chuẩn bị đi dã ngoại. Lớp 5A mua hai thùng, mỗi thùng có 15 chai, mỗi chai chứa 1,2 lít. Lớp 5B cũng mua hai thùng , mỗi thùng có 24 chai, mỗi chai chứa 0,5 lít. Hãy tính xem lớp nào mua nhiều nước hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

Câu 10: ( 2 điểm) Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 6m; chiều dài hơn chiều rộng 3m. Tính diện tich tấm bìa hình chữ nhật đó?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem