Đề 3: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 3: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Đề 3: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Rút gọn phân số :

A. B.$\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{15}$ D. $\frac{6}{5}$

Câu 2: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 5 7$mm^{2}$ = ... $mm^{2}$

A. 57 B. 570 C. 507 D. 5700

Câu 3: (0,5 điểm) Viết phân số thành số thập phân:

A. 0,08 B. 0,8 C. 0,008 D. 80,08

Câu 4: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 9 trong số 68,962 là:

A. Hàng chục B. Hàng đơn vị C. Hàng phần mười D. Hàng phần trăm

Phần 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (2 điểm) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a. 2,795 ; 27,95 ; 9,725 ; 72,95

b. 69,289 ; 928,62 ; 8,2969 ; 26,998

Câu 6: (2 điểm) Tìm :

a. + $\frac{2}{9}$ = $\frac{1}{2}$ b. - $\frac{3}{4}$ = 5

Câu 7: (2 điểm) Khối học sinh lớp 5 có số học sinh ít hơn khối học sinh lớp 6 là 30 học sinh. Tỉ số học sinh giữa hai khối là . Tìm học sinh mỗi khối.

Câu 8: (2 điểm) Biết diện tích của tam giác AMB là 9 ; MC = 6m ; MB = 2m. Tính diện tích tam giác ABM.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem