Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán số 1 Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5

  • 2 Đánh giá

Đề 1: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Đề 1: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm 600000 = ... ha

A. 6000 B. 600 C. 60 D. 6

Câu 2: (0,5 điểm) Số 0,001 được đọc là:

A. Không phẩy không không một B. Không phẩy không không không một

C. Không phẩy không một D. Không phẩy một

Câu 3: (0,5 điểm) Viết dưới dạng số thập phân được:

A. 7,0 B. 0,7 C. 0,07 D. 0,007

Câu 4: (0,5 điểm) Hỗn số được viết ra số thập phân là:

A. 1,8 B. 1,08 C. 1,008 D. 1,0008

Phần 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5:(2 điểm) Quy đồng các mẫu số của các phân số sau:

a. và $\frac{2}{5}$ b. $\frac{2}{3}$ và $\frac{1}{2}$

c. và $\frac{1}{6}$ c. $\frac{2}{7}$ và $\frac{3}{2}$

Câu 6: (2 điểm) Điền dấu < ; > ; = thích hợp vào chỗ chấm:

a. ... $\frac{5}{9}$ b. $\frac{1}{4}$ ... $\frac{5}{2}$

c. ... $\frac{3}{8}$ d. $\frac{4}{9}$ ...$\frac{2}{3}$

Câu 7: (2 điểm) Nếu có 20 người thì công việc hoàn thành trong 8 ngày. Hỏi muốn hoàn thành công việc trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người?

Câu 8: (2 điểm) Tính diện tích hình vuông biết hình vuông đó có chu vi là 48m.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 593 lượt xem