Đề 8: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5Đề 8: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 8: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Số thập phân gồm có: bảy chục, hai đơn vị và năm phần trăm được viết là:

A.702,50 B. 72,05 C. 720,5 D. 27,05

Câu 2: (0,5 điểm) Viết dưới dạng số thập phân ta được:

A.2,01 B. 20,1 C. 2,10 D. 0,201

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 8 trong số thập phân 45,892 thuộc hàng số nào?

A.Hàng nghìn B. Hàng phần nghìn C. Hàng phần mười D. Hàng phần nghìn

Câu 4: (0,5 điểm) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 450m , chiều rộng 120m thì diện tích là:

A.45000 B. 54000 C. 4500 D. 5400

Câu 5: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 9 tạ 6kg = … tạ

A.9,6 B. 9,06 C. 9,006 D. 96

Câu 6: (0,5 điểm) Dãy số nào chứa bốn số bằng nhau:

A.5.1 ; 5,01 ; 5,001 ; 5,010 B. 0,3 ; 0,03 ; 0,030 ; 0,003

C. 7,8 ; 7,80 ; 7,800 ; 7,8000 D. 4,5 ; 4,500 ; 4,500 ; 4,050

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Tìm :

a.+ 45 = 34 + 21 b. $\frac{3}{4} : x$ = $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}$

Câu 8: (3 điểm) Điền dấu < ; > ; = thích hợp vào chỗ chấm:

a. … 1 d. $\frac{3}{10} … \frac{2}{5}$

b.3,125 … 2,075 e. 67,9 … 67

c.42dm 4cm … 424cm f. 9kg … 9000g

Câu 9: (1 điểm) Một đội trồng rừng cứ 5 ngày trồng được 2000 cây. Hỏi trong 15 ngày trồng được bao nhiêu cây?

Câu 10: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng chiều dài. Thửa ruộng trồng lúa cứ 100$m^{2}$ thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi chủ thửa ruộng thu được bao nhiêu tiền bán thóc biết giá 1kg thóc là 5000 đồng?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem