Đáp án đề số 12 kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A. 23

Câu 2: B. 0,3

Câu 3:

Ta có: 4 tấn 1 tạ= 4000kg + 100kg = 4100 kg

=> Đáp án đúng là: C. 4100

Câu 4: C. Hàng phần mười

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

a.

b.

c.

d.

Câu 6:

a. Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm: 24,18

b. Bảy chục, hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm: 72,54

Câu 7:

Câu 8:

Đổi 1 tấn = 1000 kg

Ngày thứ hai bán được số kg đường là: 2 x 300 = 600 (kg)

Ngày thứ ba bán được số kg đường là: 1000 - 300 - 600 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg

Câu 9:

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là: 10 : = 25(m)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 25 - 7 = 18 (m)

Diện tích mảnh dất hình chữ nhật là: 25 x 7 = 175 ()

Đáp số: 175

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021