Toán 5: Đề thi cuối học kì II (Đề 5)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 5 Đề 5. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

ĐỀ 5

Bài 1:

a) Viết số :

  • Ba mươi chín : .........
  • Sáu mươi hai : ............
  • Năm mươi lăm :.........
  • Bốn mươi tám : ............
  • Tám mươi tám : ........
  • Chín mươi bảy : ...........

b) Viết các sổ ; 25 , 58 , 72 , 36 , 90 , 54 theo thứ tự :

  • Từ lớn đến bé : ......................................................................
  • Từ bé đến lớn : .....................................................................

c)

Số liền trướcSố đã choSố liền sau
40
75
99

Bài 2:

a) Tính nhẩm:

15 + 4 – 8 = ........... 80 cm – 50 cm = .........

18 – 6 + 3 = ........... 40 cm + 20 cm = .........

b) Đặt tính và tính :

35 + 12 85 – 43

60 + 15 78 - 38

Bài 3: Điền dấu : < > = vào chổ chấm

19 – 4 .......... 25

30 + 40 ......... 60 + 20

40 + 15 ......... 58

42 + 5 ....... 58 - 8

Bài 4: Đàn gà nhà em có 35 con gà mái và 12 con gà trống . Hỏi đàn gà nhà em có tất cả bao nhiêu con gà ?

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Bài 5 : Hình sau có:

- ............ hình vuông

- ............ hình tam giác

Bài 6 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ Số 62 gồm:

A. 60 chục và 2 đơn vị

B. 6 chục cà 2 đơn vị

C. 2chục và 6 đơn vị

b/ Đồng hồ chỉ

A. 12 giờ

B. 8 giờ

C. 4 giờ


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021