Đề 7: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5Đề 7: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 7: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Phần 1:Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Số thập phân gồm “Ba mươi tám đơn vị, một phần trăm” được viết thành:

A. 38,01 B. 38,1 C. 38,001 D. 38,0001

Câu 2: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 35 7$dm^{2}$ = …

A. 3,57 B. 35,07 C. 35,7 D. 357

Câu 3: (0,5 điểm) Phép nhân nhẩm 67,908 x 100 có kết quả là:

A. 679,08 B. 6790,8 C. 67,908 D. 6,7908

Câu 4: (0,5 điểm) Phân số thập phân được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834 B. 0,834 C. 8,34 D. 83,4

Câu 5: (0,5 điểm) Số lớn nhất trong các số 9,85; 8,95; 9,58; 98,5 là:

A.8,95 B. 98,5 C. 9,58 D. 9,85

Câu 6: (0,5 điểm) Tìm chữ số x, biết > 5,681 :

A.= 9 B. = 7 C. = 1 D. = 0

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

a. b. $\frac{5}{8} - \frac{2}{5}$

c. x $\frac{5}{6}$ d. $\frac{6}{5} : \frac{3}{7}$


Câu 8: (1 điểm) Đổi các số sau ra số thập phân:

a. b. $\frac{5}{8}$

Câu 9: (2 điểm) Bạn Hải có tất cả 50 viên bi trong đó số bi đỏ chiếm 38%, còn lại là bi vàng. Hỏi bạn Hải có bao nhiêu viên bi vàng?

Câu 10: (2 điểm) Một hình tam giác có chiều cao là 3,97m ; cạnh đáy hơn chiều cao 4,2m. Tính diện tích tam giác đó.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021