Đáp án đề số 7 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A. 38,01

Câu 2:

Ta có 35 7dm$^{2}$ = 35 + 0,07 = 35,07

=> Đáp án đúng là: B. 35,07

Câu 3: B. 6790,8

Câu 4: D. 83,4

Câu 5: B. 98,5

Câu 6:

Để thì $x$ > 8 nên suy ra $x$ = 9

=> Đáp án đúng là: A. 9

Phần 2: Tự luận

Câu 7:

a.

b.

c.

d.

Câu 8:

a. = 0,08 b. $\frac{5}{8}$ = 0,625

Câu 9:

Số viên bi đỏ là: 50 x 38% = 50 x = 19 (viên bi)

Số viên bi vàng là : 50 - 19 = 31 (viên bi)

Đáp số: 31 viên bi vàng

Câu 10:

Diện tích tam giác là: 3,97 x 4,2 =16,674 ()

Đáp số: 16,674

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021