Đáp án đề số 3 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1:

Ta có

=> Đáp án đúng là : C.709

Câu 2: A. 1,103

Câu 3:

Ta có 10% của 100.000 đồng là 10% x 100.000 = 10.000 đồng

=> Đáp án đúng là : A. 10.000 đồng

Câu 4: B

Câu 5:

Ta thực hiện phép tính 34,245 x 100 = 3424,5

=> Đáp án đúng là : C. 3424,5

Câu 6: C

Phần 2: Tự luận

Câu 7:

a. 9km 78m = 9078 m b. 5m2 64dm2 = 564 dm2

c. 5 kg 23 g= 5,023 kg d. 231 ha = 2,31 km2

Câu 8:

a. 32,10 < 320 b. 5,05 = 5,050

c. 45,1 > 45,098 d. 79,12 > 32,98

Câu 9:

Để đào xong con mương trong vòng 1 ngày cần : 4 x 20 = 80 (người)

Để đào xong con mương trong vòng 8 ngày cần: 80 : 8 = 10 (người)

Đáp số : 10 người

Câu 10:

Chiều rộng của hình chữ nhật là BD = BE + ED = 10 + 20 = 30 (m)

Chiều dài của thửa ruộng chính là cạnh đáy của tam giác DCE có độ dài : 1200 : 30 = 40 (m)

Diện tích mảnh ruộng hình tam giác DCE là = 400 (m2 )

Đáp số : 400 m2

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021