Đáp án đề số 11 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1:

Ta có 1,5 giờ = 1,5 x 60 phút = 90 phút

=> Đáp án đúng là: B. 90

Câu 2:

Ta thấy " bảy mươi ba" là số có hai chữ số

=> Đáp án đúng là: A. Hai chữ số

Câu 3:

Ta có 2,13 = 2 + = $2\frac{13}{100}$

=> Đáp án đúng là: C.

Câu 4: D. 0,008

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

12,3 : = 6,15 x 12

12,3 : = 73,8

= 12,3 : 73,8

= $\frac{1}{6}$

Câu 6:

a.15m 5dm =15m + 0,05m = 15,05m c. 7 47$m^{2}$ = 70000$m^{2}$ + 47$m^{2}$ = 70047$m^{2}$

b. 8 tấn 2kg = 8tấn + 0,002 tấn = 8,002 tấn d. 12m 24cm = 12000mm + 240mm = 12240mm

Câu 7:

a.

b.

Câu 8:

Số tiền mua một quyển vở là: 22500 : 9 = 2500 (đồng)

Lan mua 15 quyển hết số tiền là: 15 x 2500 = 37500 (đồng)

Hồng mua 12 quyển hết số tiền là: 12 x 2500 = 30000 (đồng)

Đáp số: 37500 đồng và 30000 đồng

Câu 9:

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a; chiều rộng hình chữ nhật là b

Chu vi hình chữ nhật là : (a + b) x 2 = 96

a + b = 96 : 2 = 48 (1)

Ta lại có b = a thay vào (1) ta được: a + a = $\frac{3}{2}$a = 48

=> a = 48 : = 32

=> b = a = x 32 = 16

Diện tích mảnh đất đó là: 32 x 16 = 512 ()

Đáp số: 512

Câu 10:

Ba góc của hình tam giác là: góc A; góc B; góc C

Ba cạnh của hình tam giác là: cạnh AB; cạnh AC; cạnh BC

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021