Giải đề thi cuối kì II lớp 5 (Đề 2)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 1:

a) B. 96

b) C. 48

Bài 2

a) B

b) D

Bài 3

a) S

b)Đ

c)Đ

d)S

Bài 4. Mỗi câu đặt tính đúng được điểm tối đa

Bài 5:

Bài giải:

Số trang Lan còn phải đọc là :

37 - 12 = 25 (trang)

Đáp số: 25 trang

Bài 6:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021