Đáp án đề số 9 kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1:

Ta có: 627m2 =ha = 0,0672ha

=> Đáp án đúng là: B. 0, 0627ha

Câu 2: A. 7,82

Câu 3: C.

Câu 4:

Ta có: 30g = = 0,03kg

=> Đáp án đúng là: B. 0,03 kg

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

a. 3,71 > 3,685

b. 95,2 > 95,12

Câu 6:

a.

b.

c.

d.

Câu 7:

Một bộ quần áo hết số mét vải là: 75 : 30= 2,5 (m)

Để may 60 bộ quần áo cần số mét vải là: 2,5 x 60 =150 (m)

Đáp số: 150 mét

Câu 8:

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: 60 x = 30 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 60 x 30 = 1800 ()

Đáp số : 1800

Câu 9:

Gọi số cần tìm thứ nhất là a

Vì hiệu của hai số là 210 nên số thứ hai cần tìm là (a -210)

Tỉ số của hai số là nên ta có phương trình $\frac{a-210}{a}=\frac{2}{5}$

=> (a-210).5 = 2.a

=> 5a - 1050 = 2a

=> 5a - 2a = 1050

=> 3a = 1050

=> a = 1050 : 3 =350

Vậy số cần tìm là 350 và 140

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021