Đề 5: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 5: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 5 CUỐI KÌ I

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 trong số 24,538 có giá trị là:

A. Phần chục B. Phần trăm C. Phần nghìn D. Phần chục nghìn

Câu 2: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 8km 23m = ...m :

A. 8230 B. 8023 C. 8,23 D. 8,023

Câu 3: (0,5 điểm) Số nào bé nhất trong các số sau: 34,589; 34,645; 34,267; 34,263:

A. 34,589 B. 34,645 C. 34,267 D. 34,263

Câu 4: (0,5 điểm) Viết dưới dạng số thập phân được:

A. 5,100 B. 0,05 C. 0,50 D. 0,500

Câu 5: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính 12,6 + 9,78 là:

A. 22,38 B. 23,28 C. 21,38 D. 20,38

Câu 6: (0,5 điểm) 124 % của 91 là:

A. 11,284 B. 1128,4 C. 112,84 D. 1,1284

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Tính:

a. 300 + 40 + 0,05 b. 27 + + $\frac{6}{100}$

c. 71,44 : 4,7 d. 0,4 x 6,8

Câu 8: (1 điểm) Tìm :

a. - 25,6 = 118,8 : 9 b. 190 : = 35,8 - 28,2

Câu 9: (2 điểm) Khối lớp 5 có 300 học sinh, trong đó có 60 học sinh giỏi. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh lớp 5.

Câu 10: (2 điểm) Nhà bác Lan có một mảnh vườn hình vuông cạnh 20m. Để làm đường đi chung cho tổ dân phố nhà bác Lan đã dành một phần đất hình tam giác của mảnh vườn đó. Tính tỉ số phần trăm của phần đất đã cắt đi để làm đường và diện tích mảnh vườn đó.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021