Toán 5: Đề thi cuối học kì II (Đề 2)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 5 Đề 2. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ 2

Bài 1: a) Khoanh vào số lớn nhất:

A. 72 B. 96

C. 85 D. 47

b) Khoanh tròn vào số bé nhất:

A. 50 B. 61

C. 48 D. 58

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả trả lời đúng.

a) Số liền trước của số 70 là:

A. 71 B. 69

C. 60 D. 80

b) Số liền sau của số 99 là:

A. 98 B. 90

C. 89 D. 100

Bài 3: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

Bài 5: Một cuốn truyện có 37 trang, Lan đã đọc được 12 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang Lan chưa đọc?

Bài giải:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Bài 6: Kẻ thêm một đoạn thẳng để có 2 hình tam giác:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021