Đáp án đề số 7 kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: B. 42,43

Câu 2: C. 12,069

Câu 3: A. 42,538

Câu 4:

Ta có: 2 tạ 7kg = 20 yến + 0,7 yến = 20,7 yến

=> Đáp án đúng là: C. 20,7

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

a. Tám trăm linh hai đơn vị, sáu phần trăm:802,06

b. Năm đơn vị, bảy phần mười, hai phần nghìn: 5,702

Câu 6:

a.

= 2 - $\frac{1}{2}$

b.

c.

d.

Câu 7:

a. 2km 546m = 2000m + 546m = 2546m

b. 345,6 kg= 34,56 yến

Câu 8:

Gọi chiều dài của khu vườn hình chữ nhật là (m) thì chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là: -50 (m)

Nửa chu vi của khu vườn là 150m nên ta có phép tính: + (- 50) = 150 => 2 = 200 => =100

Suy ra chiều rộng của khu vườn là: 100 - 50 = 50 (m)

Diện tích khu vườn hình chữ nhật là: 50 x 100 = 500 ()

Cứ 100 thu được 20kg cafe

Vậy 500 thu được số kg cafe là: (500 x 20) : 100 =100 (kg)

Đổi 100 kg = 0,1 tấn

Đáp số: 0,1 tấn

Câu 9:

Một ngày trồng được số cây thông là: 1800 : 6 = 300 ( cây)

Vậy trong 12 ngày trồng được số cây thông là: 12 x 300 = 3600 (cây)

Đáp số :3600 cây

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021