Đề 11: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 11: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Đề 11: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 1,5 giờ = … phút :

A. 60 B. 90 C. 120 D. 150

Câu 2: (0,5 điểm) Số thập phân “ chin mươi phẩy bảy mươi ba” phần thập phân có:

A. Hai chữ số B. Ba chữ số C. Bốn chữ số D. Năm chữ số

Câu 3: (0,5 điểm) Số thập phân 2,13 viết dưới dạng hỗn số là:

A. B.$2\frac{13}{10}$ C. $2\frac{13}{100}$ D. $2\frac{13}{100}$

Câu 4: (0,5 điểm) Chữ số 8 trong số 33,158 có giá trị là:

A. 8 B. 0,8 C. 0,08 D. 0,008

Phần 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Tìm :

12,3 : = 6,15 x 12

Câu 6: (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a.15m 5dm = … m c. 7 47$m^{2}$ = … $m^{2}$

b. 8 tấn 2kg = … tấn d. 12m 24cm = … mm

Câu 7: (2 điểm) Tính

a. +$1\frac{1}{3}$ x $\frac{2}{9}$ b. $4\frac{4}{3}$ – $1\frac{1}{2}$ : $\frac{9}{14}$

Câu 8: (2 điểm) Mua 9 quyển vở hết 22500 đồng. Lan mua 15 quyển vở như vậy, Hồng mua 12 quyển vở như vậy. Hỏi mỗi bạn mua hết bao nhiêu tiền?

Câu 9: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 96m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích mảnh đát đó.

Câu 10: (1 điểm) Hãy viết tên 3 góc và 3 cạnh của hình tam giác dưới đây:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021