Đề 14: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 14: Kiểm tra cuối kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Đề 14: Kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 2 tạ 5kg = ….tạ. là:

A. 2,05 B. 2,005 C. 2,5 D. 0,25

Câu 2: (0,5 điểm) Hỗn số chuyển thành số thập phân là:

A.5,02 B. 5,15 C. 5,2 D.

Câu 3: (0,5 điểm) Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 3m và chiều rộng 1,5m là:

A. 3,5 B. 4,5 C. 5,5 D. 6,5

Câu 4: (0,5 điểm) Số thập phân 502, 467 đọc là:

A. Năm trăm linh hai phẩy bốn trăm sáu bảy

B. Năm không hai phẩy bốn sáu bảy

C. Năm trăm linh hai nghìn phẩy bốn trăm sáu mươi bảy

D. Năm trăm linh hai phẩy bốn trăm sáu mươi bảy

Phần 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (2 điểm) Tính:

a.72,362 + 6,63 c. 232,621 – 232,234

b.2.17 x 3,3 d. 127,19 : 36,34

Câu 6: (3 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:

a. 2m 8dm = …….m b. 9ha 35dam2 =…ha

c. 7kg 46g =…..kg d. 4km2 6hm2 =…….km2

e. 5 tấn 7 tạ =… tấn g. 17m25dm2=…m2

Câu 7: (2 điểm) Một miếng đất hình tam giác có diện tích là 288, đáy của tam giác bằng 32m. Để diện tích miếng đất tăng thêm 72 thì phải tăng cạnh đáy lên bao nhiêu mét?

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

20,17 x 6,8 + 20,17 x 3,2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem