Đề 7: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5Đề 7: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 7: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 4,243

B. 42,43

C. 424,3

D. 4,0243

Câu 2: (0,5 điểm) Số thập phân gồm có : mười hai đơn vị, sáu phần trăm và chín phần nghìn được viết là:

A. 12,69

B. 0,1269

C. 12,069

D. 12,0069

Câu 3: (0,5 điểm) Cho các số thập phân: 42,538 ; 41,835 ; 42,358 ; 41,538. Số thập phân lớn nhất là:

A. 42,538
B. 41,835
C. 42,358
D. 41,538

Câu 4: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2tạ 7kg=...yến

A. 2,7

B. 2,07

C. 20,7

D. 207

Phần 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Viết số thập phân có:

a. Tám trăm linh hai đơn vị, sáu phần trăm:

b. Năm đơn vị, bảy phần mười, hai phần nghìn:

Câu 6: (2 điểm) Tìm :

a.

b.

c.

d.

Câu 7: (1 điểm) Viết số vào chỗ chấm

a. 2km 546m = ....m

b. 345,6 kg = ....yến

Câu 8: (2 điểm) Một khu vườn cafe hình chữ nhật có nửa chu vi 150m; chiều dài hơn chiều rộng 50m. Biết rằng cứ 100 thu 20kg cafe thì khu vườn đó sẽ thu bao nhiêu tấn điều?

Câu 9: (2 điểm) Một đội trồng rừng trung bình cứ 6 ngày trồng được 1800 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem