Đề 9: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 9: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Đề 9: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 627m2 = ...ha

A. 627ha

B. 0, 0627ha

C. 6,027ha

D. 6,27 ha

Câu 2: (0,5 điểm) Phân số được viết ra số thập phân là:

A. 7,82

B. 7,082

C. 78,2

D. 78,02

Câu 3: (0,5 điểm) Số thập phân 3,007 được viết dưới dạng hỗn số là:

A.

B.

C.

D.

Câu 4: (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 30g = ... kg.

A. 30 000 kg

B. 0,03 kg

C. 0,3kg

D. 3kg

Phần 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (1 điểm) So sánh hai số thập phân:

a. 3,71 và 3,685

b. 95,2 và 95,12

Câu 6: (2 điểm) Tìm x:

a.

b.

c.

d.

Câu 7: (2 điểm) Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 75 m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

Câu 8: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng m. Tính diện tích thửa ruộng đó?

Câu 9: (1 điểm) Hiệu của hai số là 210. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem