Đáp án đề số 5 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A. Phần trăm

Câu 2:

8km 23m = 8000m + 23m = 8023m

=> Đáp án đúng là : B.8023

Câu 3: D.34,263

Câu 4: B. 0,05

Câu 5:

Ta có: 12,6 + 9,78 = 22,38

=> Đáp án đúng là: A. 22,38

Câu 6:

Ta có 124% của 91 là: 124% x 91 = 112,84

=> Đáp án đúng là: C. 112,84

Phần 2: Tự luận

Câu 7:

a. 300 + 40 + 0,05 = 340 + 0,05 = 340,05

b. 27 + +$\frac{6}{100}$ = 27 + 0,4 + 0,06 = 27,46

c. 71,44 : 4,7 = 15,2

d. 0,4 x 6,8 = 2,72

Câu 8:

a. - 25,6 = 118,8 : 9 b.190 : = 35,8 - 28,2

- 25,6 = 13,2 190 : = 7,6

= 13,2 + 25,6 = 190 : 7,6

= 38,8 = 25

Câu 9:

Tỉ số phần trăm của học sinh giỏi với số học sinh lơp 5 là : (60 : 300) x 100% = 20%

Đáp số: 20%

Câu 10:

Diện tích mảnh vườn hình vuông là : 20 x 20 = 400 ()

Diện tích phần đất hình tam giác bị cắt đi là : (20 x 8 ) : 2 = 80 (()

Vậy tỉ số phần trăm diện tích phần đất cắt đi và diện tích mảnh vườn là : (80 : 400) x 100% = 20%

Đáp số: 20%

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021