Đáp án đề số 6 kiểm tra cuối kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2:

Ta có 2m2 3cm2 = 2m2 + 0,0003m2 = 2,0003m2

=> Đáp án đúng là B.2,0003m2

Câu 3:

Ta có ( 8 : 25) x 100% = 32%

=> Đáp án đúng là B. 32%

Câu 4:

Ta có 5 : = 5 x $\frac{2}{1}$ = 10

=> Đáp án đúng là B.10

Câu 5: C

Câu 6: C

Phần 2: Tự luận

Câu 7:

a. 12% của 250 tạ = 30 tạ

b. 65% của 0,76ha = 0,494 ha

c. 0,5% của 246 = 1,23

d. 9% của 250 m = 22,5 m

Câu 8:

a. 0,25 = 12,65 - 3

0,25 = 9,65

= 9,56 : 0,25

= 38,24

b. = 6,5 + 5,3

= 11,8

= 11,8 $\times \frac{1}{2}$

= 5,9

Câu 9:

Số tiền lãi là : 15.000.000 x 20% = 3.000.000( đồng)

Đáp số: 3.000.000 đồng

Câu 10:

Chiều cao của tam giác EPQ là chiều rộng hình chữ nhật MNPQ có độ dài 10,2m

Đáy của tam giác EPQ là chiều dài hình chữ nhật MNPQ có độ dài 13,5m

Vậy diện tích tam giác EPQ là : ( 10,2 x 13,5) : 2 = 68,85 ()

Đáp số: 68,85

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021