Đề 2: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Đề 2: Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5. Đề được soạn theo chương trình mới nhất của bộ GD nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức giúp các em làm bài thi tốt nhất và đạt được điểm số cao. Chúc các em học tốt.

Đề 2: Kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Chuyển hỗn số thành số thập phân:

A. 4,3 B. 4,03 C. 4,003 D. 4,0003

Câu 2: (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15m 6cm = ...m

A. 15,6 B. 15,06 C. 15,006 D. 15,0006

Câu 3: (0,5 điểm) Số 38,735 có phần nguyên là bao nhiêu?

A. 38 B. 735 C. 38,7 D. 38,73

Câu 4: (0,5 điểm) Rút gọn phân số ta được phân số:

A. B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{5}$

Phân 2: Tự luận (8 điểm)

Câu 5: ( 2 điểm) Tính

a. + $\frac{1}{3}$ b. $\frac{6}{7}$ x $\frac{1}{3}$

c. : $\frac{4}{6}$ d. 2 - $\frac{2}{9}$

Câu 6: (1 điểm) Tìm

a. x $\frac{3}{4}$ = 2 b. - $\frac{3}{5}$ = $\frac{1}{4}$

Câu 7: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 5m 25cm = ... m b. 12 kg 112g = ... kg

Câu 8: (2 điểm) Mua 7 cái gối hết 42000 đồng. Hỏi mua 12 cái gối hết bao nhiêu tiền?

Câu 9: (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng là 24m, chiều dài hơn chiều rộng 5m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021