Đáp án phiếu bài tập tuần 22 đề A toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Hình hộp chữ nhật là những hình: C. Hình 1, hình 3, hình 4, hình 6

2.

a. Diện tích toàn phần bằng nhau (S)

b. Diện tích toàn phần không bằng nhau (Đ)

Phần 2: Học sinh trình bày bài làm

3.

Hình hộp chữ nhật(1)(2)(3)
Chiều dài16 cm2,8 dmm
Chiều rộng14 cm2,4 dmm
Chiều cao15 cm1,5 dmm
Chu vi mặt đáy60cm10,4dmm
Diện tích mặt đáy2246,72
Diện tích xung quanh90015,6
Diện tích toàn phần134829,04

4. Đổi: 1,2m = 12dm; 0,8 = 8dm

Diện tích xung quanh: (12 + 8) x 2 x 5 = 200 ()

Diện tích một mặt đáy: 12 x 8 = 96 ()

Diện tích miếng tôn làm thùng: 200 + 96 = 296 ()

Đáp án: 296

5. Diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật là:

Đáp án:

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021