Đáp án phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

a) S

b) Đ

2.

a) S

b) S

c) Đ

3. C. 180

4.

a) S

b) Đ

c) S


Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Các bước giải

- Giá thép tháng 8 so với tháng 7:

100% - 10 % = 90 %

- Giá thép tháng 9 so với tháng 8:

100% + 10% = 110%

- Giá thép tháng 9 so với tháng 7:

x $\frac{110}{100}$ = $\frac{99}{100}$ = 99%

So với tháng 7 giá thép tháng 9 giảm:

100% - 99% = 1%

2. Các bước giải

Do đó: = $\frac{4}{3}S_{ADE}$ = $45$ x $\frac{4}{3}$ = 60 ($cm^{2}$)

- Nối BE

- Xét và $\bigtriangleup ADE$ có chung đường cao hạ từ E xuống AB và tỉ số độ dài hai đáy là:

= $\frac{4}{3}$

- Xét và $\bigtriangleup ABE$ có chung đường cao hạ từ B xuống AC và tỉ số độ dài hai đáy là:

= $\frac{5}{4}$

Do đó: = $\frac{5}{4}S_{ABE}$ = $60$ x $\frac{5}{4}$ = 75 $(cm^{2})$

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021