Phiếu bài tập tuần 26 toán 5 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 26, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 26. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Viết phân số tối giản vào chỗ chấm

a. 21 phút = giờ

b. 21 phút = giờ

c. 35 giây = phút

d. 35 giây = phút

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Thực hiện phép tính đổi 0,3 giờ ra giây

a. 0,3 giờ x 3600 = 1080 giây

b. 3600 giây x 0,3 = 1080 giây

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 0,12 giờ : 2 x 3 = 0,12 giờ : 6 = 0,02 giờ

b. 0,12 giờ : 2 x 3 = 0,06 giờ x 3 = 0,18 giờ

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

A. 1,3 giờ : 1 giờ 30 phút = 1

B. 1,3 giờ : 1 giờ 30 phút > 1

C. 1,3 giờ : 1 giờ 30 phút < 1

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. Tính rồi viết kết quả vào ô trống:

Số đo thời gian12 phút 50 giây7 giờ 25 phút2 ngày rưỡi
Gấp 4 lần
Giảm 5 lần

7. Tính bằng cách thuận tiện nhất

1 giờ 45 phút + 105 phút + 1,75 giờ x 8

= ........................................................

= ........................................................

= ........................................................

8. Một người thợ làm việc từ 8 giờ 15 phút đến 12 giờ thì làm được 5 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế, người đó làm 6 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

9. Một năm thường (không phải năm nhuận) gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 50 lượt xem