Phiếu bài tập tuần 29 toán 5 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 29, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 29. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Bài tập thực hành

1. Nối ô trống vào ô thích hợp

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

3. Nối ô trống với ô thích hợp

4. Khoah vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Viết kết quả dưới dạng số thập phân:

A. 2,35 B. 23,5

C. 2,035 D. 0,225

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. b.

c. d.

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. Từ các số 0; 1; 3; 5 hãy viết các số thập phân bé hơn 1, mỗi số thập phân đều có 3 chữ số khác nhau. Xếp các số đó theo thứ tự:

a. Từ bé đến lớn: ..............................

b. Từ lớn đến bé: ...............................

7. Rút gọn phân số: ; $\frac{1111}{1212}$; $\frac{85}{153}$

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

8. Viết thành phân số tối giản: 75%; 12%; 4,8%; 12,5%

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

9. Tìm biết: $\frac{25 - x}{56}=\frac{6}{15}$

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 62 lượt xem