Phiếu bài tập tuần 25 toán 5 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 25, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 25. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Nối các số đo thời gian bằng nhau

2. Khoanh vào trước câu trả lời đúng

Trong ngày kim phút quay được bao nhiêu vòng?

A. 3 vòng B. 4 vòng

C. 6 vòng D. 8 vòng

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Viết phân số tối giản vào chỗ chấm: 40 phút = ...... giờ

a. b.

Viết phân số tối giản vào chỗ chấm: 1 giờ 20 phút = ........ giờ

c. d.

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Buổi sinh hoạt câu lạc bộ bắt đầu lúc 8 giờ 10 phút.

Bạn A đến sớm 15 phút. Bạn A đến câu lạc bộ lúc mấy giờ?

a. 8 giờ 25 phút b. 7 giờ 55 phút

Bạn B đến muộn 5 phút. Bạn B đến câu lạc bộ lúc mấy giờ?

c. 8 giờ 15 phút d. 8 giờ 5 phút

Hai bạn đến câu lạc bộ cách nhau bao nhiêu phút?

e. 10 phút g. 20 phút

Phần 2 . Học sinh trình bày bài làm

5. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 7 giờ 15 phút + 1 giờ 2 phút + 4 giờ 45 phút

= ........................................................

= ........................................................

= ........................................................

b. 10 giờ - 5 giờ 25 phút - 2 giờ 35 phút

= ........................................................

= ........................................................

= ........................................................

6. Lúc 8 rưỡi Thu Hà bắt đầu học đàn. Buổi học kéo dài 45 phút. Hỏi buổi học đàn kết thúc lúc mấy giờ?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

7. Một máy bay đi từ Hà Nội đến tp Hồ Chí Minh trong 1 giờ 45 phút và đến TP. HCM lúc 10 giờ. Hỏi máy bay khởi hành từ Hà Nội vào lúc nào?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

9. Một ô tô khởi hành từ A lúc 9 giờ 45 phút. Ô tô chạy 3 giờ rưỡi thì đến B. Giữa đường, ô tô nghỉ 45 phút. Hỏi ô tô đến B lúc nào?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 45 lượt xem