Đáp án phiếu bài tập tuần 19 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.B. 525

2.

a) S

b) Đ

3.

a) S

b) Đ

4. D. 525 kg

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tìm :

a) 5,4 – + 2,7 = 1,05

5,4 – ( – 2,7) = 1,05

– 2,7 = 5,4 – 1,05

– 2,7 = 4,35

= 4,35 + 2,7

= 7,05

b) 1,8 – 3,7 + = 0,32

1,8 – (3,7 – ) = 0,32

3,7 - = 1,48

= 3,7 – 1,48

= 2,22

2. Các bước giải

Khi số lớn bớt 23,4 thì hiệu bớt 23,4. Khi số bé bớt 13,5 thì hiệu thêm 13,5.

- Vì 23,4 > 13,5, nên khi đó hiệu bớt đi là:

23,4 – 13,5 = 9,9

- Vì hiệu bớt đi 9,9, còn lại 40,7 nên hiệu hai số cũ là:

40,7 + 9,9 = 50,6

3. Các bước giải

Vì lúc đầu lượng gạo tẻ nhiều hơn lượng gạo nếp nên sau khi bán 42,5 kg gạo tẻ và 24,5 kg gạo nếp thì còn lại lượng gạo tẻ nhiều hơn lượng gạo nếp là 20 kg.

- Vậy lúc đầu cửa hàng có lượng gạo tẻ nhiều hơn lượng gạo nếp là:

20 + (42,5 – 24,5) = 38 (kg)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021